MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła do godz. 17.30 w poniedziałek obrót akcjami i obligacjami Getback "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu"

 

Ostatnia transakcja na akcjach Getback została zawarta w poniedziałek o godz. 9.04 po kursie 3,75 zł, co oznacza spadek wobec piątkowego zamknięcia o 17 proc. O godz. 12.55 notowania są zawieszone, a teoretyczny kurs otwarcia wynosi 2,55 zł (spadek o 43,6 proc).

Łącznie zawieszono obrót 28 instrumentami finansowymi, których emitentem jestGetback.

 

Skąd to zamieszanie? W poniedziałek rano Getback podał, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informacja została uzgodniona "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami". Problem w tym, że w krótkim czasie zarówno Polski Fundusz Rozwoju, jak i PKO BP zdementowały tę informację i podały, że nie prowadziły z Getbackiem żadnych rozmów, w szczególności dotyczących finansowania spółki.

 

Źródło i więcej:

https://tvn24bis.pl/wiadomosci-gieldowe,76/gpw-zawiesila-obrot-akcjami-i-obligacjami-getback-do-godz-17-30,829974.html

 

 

Uchwała Nr 92/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela spółki GETBACK S.A.

§ 1

Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego dokonane na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. art. 16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót obligacjami na okaziciela spółki GETBACK S.A., określonymi w załączniku do niniejszej uchwały, w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 17 kwietnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY