MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 24 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W postępowaniu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prokurator przedstawił zarzuty drugiemu z zatrzymanych - warszawskiemu przedsiębiorcy

 

Zatrzymany usłyszał zarzut polegający na udzieleniu urzędnikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami korzyści majątkowych w gotówce, w kwocie 20 tysięcy złotych, w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Młynarskiej 48 na rzecz nabywcy roszczeń dekretowych kwalifikowany z art. 229 par. 1 kodeksu karnego.

Czyn ten zagrożony jest kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręcznia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się ze świadkami.

 

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY