MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę „e-sprawozdawczość", która ma ograniczyć powtarzające się obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. Jej celem powinno być stworzenie jednego źródła (platformy/bazy), z którego odpowiedni organ/urząd mógłby, zgodnie z zakresem swych uprawnień, pobierać potrzebne mu dane

 

Prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji inicjatywa e-sprawozdawczość ma wyeliminować powtarzające się obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. Jest ona częścią szerszej Strategii, określanej jako Paperless Cashless- od Polski papierowej do cyfrowej.- Urzędy miałyby obowiązek sprawdzania, czy potrzebny im zakres danych dostępny jest w zbiorach administracji i mogłyby występować do przedsiębiorcy o ich przekazanie jedynie w przypadku braku pewnej kategorii danych w tym źródle - mówi Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

Przedsiębiorcy nie powinni ponosić kosztów związanych z implementacją e-sprawozdawczości wynikających m.in. z dostosowania systemów i innych zmian technicznych.
Zdaniem Konfederacji Lewiatan rozpoczęcie przeglądu takich obowiązków od branży telekomunikacyjnej, jest uzasadnione ze względu na liczbę danych, jakie przekazuje ona do organów publicznych. Zjawisko wielokrotnego raportowania tych samych danych występuje także w innych branżach, m.in. ubezpieczeniowej i bankowej i również powinno być eliminowane.

 

W przypadku telekomunikacji przegląd przekazywanych do organów danych powinien obejmować obowiązki wynikające z ustawy prawo telekomunikacyjne, a także informacje przekazywane do Komisji Europejskiej w ramach obowiązkowej sprawozdawczości - np. formularze COCOM, Agenda Cyfrowa, sprawozdawczość roamingowa.

Wskazane byłoby - w miarę możliwości - uspójnienie definicji i ich zakresów z danymi zbieranymi na potrzeby polskich organów, tak aby drobne różnice w definicjach/okresach czasowych itp. nie powodowały konieczności przygotowywania i przekazywania dużej liczby formularzy. Nawet niewielkie różnice w obowiązujących definicjach powodują bowiem konieczność generowania nowych danych z obszaru, dla którego podobne dane były/będą przekazywane w ramach innego formularza.

 

Dobrym rozwiązaniem byłoby też zlikwidowanie obowiązku przedsiębiorców telekomunikacyjnych do przekazywania danych do GUS dotyczących części telekomunikacyjnej oraz wprowadzenie zasady, że to Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), w przypadku zapytań Komisji Europejskiej, wykorzystuje i przekazuje posiadane dane (np. uzyskane w ramach formularzy) bez angażowania operatorów.

 

Jeżeli organ zgłosi się do operatora o dane, które wcześniej zostały przekazane do UKE, operator ma prawo wskazać, iż przedmiotowy zakres danych został już przekazany lub naliczyć opłatę za przygotowanie i przekazanie danych.

 

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji proponują także, by UKE co roku publikował na stronie internetowej dane zbiorcze dla rynku telekomunikacyjnego w formie umożliwiającej łatwą obróbkę danych, tak aby inne instytucje mogły wykorzystywać dane UKE nt. rynku. Mógłby również publikować dane zbiorcze po każdej przeprowadzonej analizie danego rynku w formie umożliwiającej łatwą obróbkę danych.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: Konfederacja Lewiatan

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY