MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 1 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Pakiet zmian mający na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności jest obecnie procedowany w Sejmie. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie zostanie skierowany do prac w podkomisji nadzwyczajnej. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że w trakcie prac posłowie zwrócą uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych przepisów

 

- Od początku pozytywnie ocenialiśmy kierunek zmian zaproponowany przez resort rozwoju w projekcie ustawy. Rozwiązania zmierzają do ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a to jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców. Jednym z istotnych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa jest bowiem poziom wypłacalności, który w dużej mierze zależy od regulowania w terminie zobowiązań kontrahentów - mówi Anna Dużyńska- Pucha, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

Nieterminowe płatności dłużników są jedną z głównych barier rozwoju i stanowią znaczące utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Konsekwencją jest popadanie przez przedsiębiorców w „spiralę długów" wobec innych kontrahentów, pracowników, a co istotne - również Skarbu Państwa. Dlatego cieszy fakt, że rząd dostrzega zależności pomiędzy problemami przedsiębiorstw w dochodzeniu roszczeń a kondycją gospodarczą kraju. Na konieczność poprawy sytuacji wierzycieli wskazywaliśmy bowiem wielokrotnie.

 

W stanowisku skierowanym do posłów Konfederacja Lewiatan przedstawiła jednak obszerną listę uwag do projektu i zagadnień, które powinny stać się również przedmiotem regulacji, mającej z założenia ułatwiać wierzycielom dochodzenie roszczeń, a które w tym projekcie zostały pominięte. Pracodawcy zwrócili między innymi uwagę na proponowaną zmianę dotychczas obowiązujących przepisów, polegającą na wydłużeniu terminu ważności upoważnienia udzielonego przez konsumenta innemu podmiotowi, do wystąpienia z wnioskiem do BIG o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach tego konsumenta z dotychczasowych 30 do 60 dni. To dobra zmiana.

 

Lewiatan zwraca jednak uwagę, że poprzednia wersja projektu ustawy (z października 2016 r.) przewidywała możliwość udzielenia upoważnienia, którepozostawałoby ważne nie tylko na etapie przedkontraktowym, lecz również po zawarciu umowy, aż do jej całkowitego wykonania, z zachowaniem prawa do odwołania upoważnienia.

 

Takie rozwiązanie znacząco ułatwiłoby dostęp do informacji, a jednocześnie gwarantowałoby należytą ochronę konsumentów. Lewiatan postuluje przywrócenie przepisu w proponowanym w październiku kształcie. Informacja o wiarygodności płatniczej klienta ma fundamentalne znaczenie dla procesu zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje nie tylko etap nawiązywania relacji handlowych, ale także późniejszy okres ich trwania. Wiedza o aktualnej sytuacji dłużnika umożliwi wierzycielowi reagowanie na zmieniające się uwarunkowania współpracy z danym klientem. W szczególności pozwoli na skuteczniejsze podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie należnych wierzycielowi pieniędzy.

 

Bieżąca informacja o sytuacji płatniczej klienta z całą pewnością zwiększy ochronę wierzytelności. Postulat nie zagraża jednocześnie prawom należnym dłużnikowi, bowiem opiera się na szeroko stosowanej i niekwestionowanej instytucji zgody na przetwarzanie danych osobowych. W obu przypadkach upoważnienie/zgoda może być bowiem w każdym czasie odwołana, co w pełni realizuję ideę ochrony prawa do prywatności osoby fizycznej.

 

Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że jej postulaty zostaną wzięte pod uwagę, a dyskusja, która będzie miała miejsce podczas prac w podkomisji, pozwoli na wspólne wypracowanie takich rozwiązań, które będą ułatwiały dochodzenie wierzytelności, ograniczając tym samym popadanie przez przedsiębiorców w długi.

 

 

 

Informacja prasowa: Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY