MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wzywa Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do podjęcia kroków, mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15 lipca 2016 roku sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu

 

Jako zupełnie niezrozumiałe i karygodne traktować należy natychmiastowe wydalenie z zawodu 2745 sędziów i prokuratorów oraz zaaresztowanie kilkuset z nich – bez zachowania przez władze tureckie jakiejkolwiek rzetelnej procedury w tym zakresie. Z informacji, które udało nam się uzyskać bezpośrednio od sędziów tureckich wynika, że zaledwie kilka godzin po obaleniu puczu sporządzona była już lista sędziów wydalonych z urzędu (co stanowi około 30 % całego personelu sędziowskiego w Turcji).

 

Powód wydalenia z zawodu nie został podany. Dodatkowo bez postawienia konkretnych zarzutów zostało zaaresztowanych kilkuset sędziów. Wśród aresztowanych jest przynajmniej kilka małżeństw, niepewnych o los swoich dzieci. Obawiamy się, że pod pretekstem walki z puczystami, władze Turcji dopełniają zapoczątkowany dwa lata temu proces osłabiania władzy sądowniczej w Turcji.

 

Nasz kraj, który z tak dużym trudem obalił system totalitarny 27 lat temu, nie może biernie przyglądać się temu, jak inny kraj europejski, członek Rady Europy od 1949 roku jaskrawo łamie wszelkie standardy określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przypominamy, jak ważkie dla naszych obywateli przed 1989 rokiem było dopominanie się przez demokracje zachodnie o przestrzeganie praw człowieka w Polsce, jak gorzko też odbieraliśmy akty ignorancji, jeśli takowe się zdarzały.

 

Wierząc w przywiązanie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do wartości demokratycznych, poszanowania zasad państwa prawa i odwołując się do podkreślanej przez obecne władze Polski odwagi w wypowiadaniu się na forum międzynarodowym, apelujemy o zajęcie stanowiska w sprawie.

 

 

 

 

Informacja prasowa: Iustitia

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY