MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Polska, wraz 14 państwami UE, w liście do Komisarza Andrusa Ansipa przedstawiła swoje stanowisko ws. przeglądu Strategii Jednolitego rynku Cyfrowego. W imieniu Ministra Cyfryzacji list podpisał sekretarz stanu w MC i pełnomocnik rządu ds. JRC Krzysztof Szubert

 

Z inicjatywą w tej sprawie wyszła Dania, do której dołączyło wiele krajów zarówno z tzw. nowej, jak i starej Unii. Poza Polską są to m.in. Belgia, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania oraz Bułgaria, Czechy i Słowacja.

 

List podkreśla rolę Jednolitego Rynku Cyfrowego w powiększaniu potencjału gospodarczego UE oraz potrzebę dalszego stałego zaangażowania w dokończenie jego budowy. Wskazuje także na pożądane kierunki działań w ramach przeglądu Strategii, która oficjalnie zostanie rozpoczęta publikacją komunikatu przez KE 10 maja.

 

Zdaniem sygnatariuszy listu JRC powinien charakteryzować się otwartością na innowacje i nowe modele biznesowe, większą konkurencyjnością, działaniami na rzecz znoszenia barier rynkowych i tworzenia sprzyjającego środowiska dla nowych graczy.

 

Koalicja opowiadająca się za większą otwartością cyfrowego rynku wskazuje na korzyści, jakie z tego mogłyby odnosić europejskie startupy, czyli młode, dopiero raczkujące firmy z sektora nowych technologii. W liście zwrócono uwagę, że takie rozwijające się przedsiębiorstwa powinny być w stanie traktować jednolity rynek cyfrowy jako ich „rynek wewnętrzny" ze spójnymi warunkami funkcjonowania. Celem ma być odwrócenie trendu przenoszenia europejskich scale-upów (czyli firm, które już nieco urosły i chcą się dalej rozwijać) poza UE. "Udana transformacja w kierunku gospodarki cyfrowej będzie również zależeć od naszego zaangażowania w pełne wykorzystanie potencjału wzrostu i produktywności małych i średnich firm europejskich i zintegrowania ich z cyfrowym ekosystemem" - podkreślono w piśmie do Komisarza.

 

W liście wybrzmiała również m.in. pojawiąjąca się już w dyskusji nad JRC i wielokrotnie podnoszona przez Polskę (m.in. https://mc.gov.pl/aktualnosci/ministrowie-ue-nawoluja-komisje-europejska-do-znoszenia-barier-na-jednolitym-rynku ) potrzeba znoszenia barier dla wzrostu gospodarki opartej na danych. „Bariery w prowadzeniu biznesu cyfrowo i ponad granicami są ograniczeniami dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dlatego zachęcamy KE (...) do przedstawienia propozycji legislacyjnej w sprawie usunięcia wszystkich wymogów dotyczących lokalizacji, których nie można obiektywnie uzasadnić" - czytamy w liście.

 

Inicjatywa ta wpisuje się w stały już kontekst programowania działań UE poprzez prace w ramach nieformalnych sojuszy niektórych państw członkowskich, tzn. grupy like minded, której Polska jest bardzo aktywnym członkiem.

 

 

 

LS

Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY