MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 1 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Posłowie rozpatrzyli  podczas wczorajszych obrad plenarnych senackie poprawki do tzw. małej ustawy o innowacyjności. Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (pierwotny druk nr 789) wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej

 

Tzw. mała ustawa o innowacyjności przewiduje zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Nowe przepisy przewidują też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku.

 

Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Ustawa wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa zawiera też pakiet przepisów uproszczających procedury, m.in. modyfikującyche zasady tzw. „uwłaszczenia naukowców”, czyli nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków.

 

Ustawa usuwa ograniczenia dotyczące okresu, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (dotychczas maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków). Senat zaproponował m.in. ułatwienia w uzyskiwaniu krótkoterminowego dostępu do aparatury badawczej w celach naukowych. W poprawkach doprecyzowano też przepisy przejściowe dotyczące uwłaszczenia naukowców. Komisje: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Finansów Publicznych proponują przyjęcie poprawek.

Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Marcin Horała. Posłowie zagłosują nad poprawkami senackimi w bloku głosowań.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: Sejm

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY