MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji „Mediacja misją dobrych usług”. Odbyła się ona 10 października 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

- Ministerstwo aktywnie wspiera działania, które mają na celu rozwiązywanie sporów w drodze mediacji. Wśród korzyści płynących ze stosowania mediacji można wymienić przede wszystkim zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w sądach a także znaczące obniżenie kosztów ponoszonych przez strony – mówił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podczas otwarcia konferencji.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami kierującymi sprawy do mediacji, mediatorami, członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą.

 

Prelegenci z Polski, Austrii, Chorwacji, Francji i Litwy, wśród których byli sędziowie, mediatorzy, adwokaci, radcy prawni i notariusze rozmawiali o praktycznych aspektach mediacji w tych krajach. Dyskusja dotyczyła m.in. sposobów rozliczania mediacji, doprowadzania do zawarcia skutecznej ugody mediacyjnej, problemów etycznych i kierunku profesjonalizacji zawodu mediatora, mediacji w sądzie oraz roli jaką w mediacji pełnią pełnomocnicy.

 

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: MS

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY