MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika w sprawie braku przepisów regulujących przeciwdziałanie immisjom uciążliwych zapachów Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że w Ministerstwie Środowiska, przy udziale przedstawicieli GIOŚ, prowadzone są prace nad opracowaniem projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

 

W pierwszym etapie opracowano Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.

Zebrano w nim przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej.

 

Zidentyfikowano także źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz obiektów hodowlanych.

Kodeks jest dostępny na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa/.

Powstała też ekspertyza z listą substancji i związków chemicznych, które są przyczyną najbardziej odczuwanych uciążliwości zapachowych. Jej wyniki są analizowane pod kątem możliwości wykorzystania ich w trzecim etapie prac, tj. w przygotowaniu projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na informacje z Ministerstwa Środowiska w sprawie harmonogramu prac legislacyjnych, w szczególności dotyczące przewidywanego terminu przygotowania projektu ustawy.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: RPO

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY