MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję nakładającą na Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. („Spółka”):

 

I. karę pieniężną w wysokości 900 000 zł za pięciokrotny brak zawiadomienia Skarbiec Holding SA i Komisji o zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA, co stanowi naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”)

 

II. karę pieniężną w wysokości 7 000 000 zł za nieogłoszenie, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia przez Spółkę 33% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA poprzez podmioty trzecie (tj. dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych „FIZANy”) posiadające akcje tej spółki w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o., wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA albo niedokonanie zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce, co stanowi naruszenie art. 73 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy

 

III. obowiązek wykonania w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA albo zbycia, w tym terminie, akcji Skarbiec Holding SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

 

 

 

Komunikat KNF

 

  

 

 

 

KNF

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY