MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 8 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych z Politechniki Warszawskiej

 

Administrator poinformował Prezesa, że powiadomił o naruszeniu osoby, których dane dotyczą opisując, charakter naruszenia i wskazując zakres ujawnionych danych. Naruszenie ochrony danych dotyczy zarówno pracowników, jak i studentów Politechniki Warszawskiej.

 

Do pobrania danych osobowych doszło w wyniku nieuprawnionego dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń jednej z platform edukacyjnych. Administrator ostrzega, że w związku ze zdarzeniem może nastąpić nielegalne wykorzystanie danych.

 

Naruszenie to zostało także zgłoszone innym podmiotom, takim jak policja, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego: CSIRT GOV, CSIRT MON oraz CSIRT NASK.

 

Naruszenia należy zgłaszać nie później, niż w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia. Zgłaszać trzeba te z incydentów, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo (wyższe niż małe) szkodliwego (niekorzystnego) wpływu na osoby, których dane dotyczą. Chodzi tu np. o sytuacje, w których naruszenie może prowadzić do kradzieży tożsamości, straty finansowej czy też naruszenia tajemnic prawnie chronionych.

 

 

 

 

UODO

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY