MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Najważniejsze tematy ostatniego posiedzenia Zarządu BCC – Loży Kanclerskiej dotyczyły polityki podatkowej rządu (m.in. jednolity podatek) z punktu widzenia zagrożeń dla biznesu, działań Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem pracodawców, prac nad prawem pracy, a także opinii na temat Konstytucji przedsiębiorców

 

O podatkach mówiła dr Irena Ożóg, ekspert ds. podatków, minister ds. polityki podatkowej GGC BCC. Przedstawiła spójną prezentację ostatnich propozycji rządu i ich w większości niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie firm (materiał w załączeniu). Podkreślała, że zbyt często władze przekraczają „granice sprawiedliwości podatkowej”.

 

Odniosła się też do zaprezentowanej przez ministra M. Morawieckiego Konstytucji przedsiębiorców, określając ją zbiorem deklaracji zupełnie niespójnych z wprowadzanymi przepisami wykonawczymi.

Marek Goliszewski również zwrócił uwagę, że poważnym problemem jest fakt, że część obietnic z Konstytucji już od lat funkcjonuje, a część z nich wręcz znosi właśnie uchwalane przez Sejm ustawy.

W gorącej dyskusji Kanclerze zwracali uwagę, że wobec tego trzeba położyć nacisk na organizację spotkań edukacyjnych dla służb księgowych firm (Katarzyna Woszczyna), nie można tolerować takiej hipokryzji państwa w stosunku do przedsiębiorców, kiedy to „narzędzia przeczą hasłom” (Marek Woron), trzeba „grać” wspólnie ze wsparciem ekspertów (Edward Osina). Członkowie Loży podnosili też problem narastających, nie mających uzasadnienia, opóźnień związanych ze zwrotem VAT-u, to wielki kłopot dla firm, który hamuje m.in. inwestycje. Zgłaszano także obawy związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (Janusz Szymura).

 

Na zakończenie Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, minister pracy GGC BCC, członek Rady Dialogu Społecznego, mówił o pracach RDS pod przewodnictwem - reprezentującej stronę pracodawców - Henryki Bochniarz i zachęcał Kanclerzy do uczestnictwa w warszawskich posiedzeniach Rady, przedstawił także przebieg dotychczasowych prac w Komisji kodyfikacyjnej ds. prawa pracy.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: BCC

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY