MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Mowa nienawiści i dyktat ideologiczny doprowadziły do wymuszenia na redaktorze naczelnym Radia „Nowy Świat” Piotrze Jedlińskim rezygnacji ze stanowiska tylko dlatego, że określił aktywistę LGBT Michała Sz. mężczyzną – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski na briefingu prasowym

 

Minister Marcin Romanowski poinformował, że przekazał dziś do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pismo z wezwaniem o podjęcie niezwłocznych działań w obronie dziennikarza. – Wierzę, że Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie czynności wyjaśniające okoliczności wymuszonej rezygnacji Piotra Jedlińskiego – stwierdził minister Romanowski. Podkreślił, że w Polsce nie ma miejsca na łamanie wolności mediów ani na cenzurę prewencyjną.

 

Podczas konferencji minister Marcin Romanowski przypomniał wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara sprzed kilku miesięcy, w której bronił dziennikarza zwolnionego z mediów publicznych. – Art. 54 Konstytucji zapewnia każdemu, a więc również przedstawicielom prasy, wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu i koncesjonowanie prasy są na mocy Konstytucji RP zakazane. - To są Pańskie słowa, którymi w lutym tego roku zwrócił się Pan o podjęcie sprawy dziennikarza mediów publicznych zwolnionego z pracy – podkreślił minister Romanowski.

 

Na organach państwa, w tym również na Rzeczniku Praw Obywatelskich, spoczywa obowiązek zapewnienia mediom warunków niezbędnych do wykonywania ich funkcji i zadań. – Oczekujemy od rzecznika podjęcia działań mających na celu obronę konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich dziennikarza, który padł ofiarą ideologicznej przemocy – mówił na konferencji minister Marcin Romanowski.

Nie może być zgody na cenzurę mediów i dyktat środowisk prowadzących wojnę ideologiczną. Polskie prawo gwarantuje jawność życia publicznego, zapewnia mediom wolność wypowiedzi, realizuje prawo obywateli do kontroli i krytyki społecznej oraz do zdobywania rzetelnych informacji.

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY