MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rzecznik Praw Obywatelskich z dużą uwagą analizuje sprawę czasowego zawieszenia wstępu do Sejmu RP Panu Pawłowi Dąbrowskiemu, fotoreporterowi dziennika „Super Express”, który wykonał nieformalne zdjęcie jednej z posłanek. Podjęta w stosunku do niego decyzja budzi duże kontrowersje wśród przedstawicieli mediów

 

- W świetle zasad wolności słowa i kontroli społecznej nad władzą ustawodawczą jest to działanie ze wszech miar szkodliwe – wskazało w swoim stanowisku Centrum Monitoringu Wolności Prasy działające przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.

 

Z komunikatów prasowych Kancelarii Sejmu RP wynika, że decyzja Komendanta Straży Marszałkowskiej została wydana w oparciu o Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu. Zgodnie z przepisami, czasowe zawieszenie wstępu do Sejmu może dotknąć osobę, która „narusza powagę Sejmu i Senatu, dobre obyczaje lub rażąco narusza prawo prywatności innych osób”.

 

Tymczasem Centrum Wolności Prasy podkreśla, że zarówno w ich opinii, a także w świetle orzecznictwa ETPC, osoby publiczne, a do takich zalicza się posłanka, muszą liczyć się ze zwiększonym zainteresowaniem ze strony mediów, tym bardziej jeśli przebywają w miejscach publicznych, szczególnie w gmachu Sejmu.

 

W opinii RPO, zaniepokojenie budzić może zastosowana w tym przypadku interpretacja przepisów zarządzenia Marszałka Sejmu, a także nałożenie sankcji, która w ograniczający sposób wpływa na możliwość pełnienia obowiązków przez przedstawiciela mediów.

 

Rzecznik zwrócił się do Komendanta Straży Marszałkowskiej o przekazanie dokumentacji związanej z tą sprawą, a w szczególności o wskazanie trybu oraz uzasadnienia decyzji o czasowym zawieszeniu prawa wstępu do budynków i na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu Panu Pawłowi Dąbrowskiemu a także o informacje o innych przypadkach wydawania takich decyzji wobec przedstawicieli mediów.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: RPO

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY