MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje wieloosobowe i wielowątkowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2011-2013 zajmowała się, w różnych miejscowościach na terenie Polski, popełnianiem przestępstw gospodarczych oraz przestępstw skarbowych, związanych z uszczuplaniem podatku od towaru i usług w zakresie obrotu towarami, w szczególności w postaci wyrobów stalowych

 

Na polecenie prokuratora, 29 i 30 października 2019 r., funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne dwie osoby, tj. byłą pracownicę jednego z warszawskich banków i księgową - byłą pracownicę biura rachunkowego, które były uwikłane w przestępczy proceder.

 

Mechanizm przestępczego działania

Działanie sprawców polegało na wykorzystywaniu struktur podmiotów – spółek rejestrowanych na podstawione osoby (tzw. słupy), które były faktycznie kontrolowane przez członków grupy.

W ramach ich funkcjonowania pozorowano prowadzenie przez te podmioty działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami stalowymi, a następnie składano organom podatkowym zawierające nieprawdę lub zatajające prawdę deklaracje podatkowe, zawyżając w nich podatek naliczony z tytułu rozliczenia faktur VAT zakupu towarów nie dokumentujących rzeczywistych transakcji gospodarczych.

 

Wielomilionowe uszczuplenia podatku VAT

Działania te prowadziły w konsekwencji do uszczupleń w zakresie podatku VAT w wielkich wartościach, w łącznej kwocie ponad 17 milionów złotych zł. Ponadto członkowie grupy tworzyli i ewidencjonowali nierzetelną dokumentację księgową oraz podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przestępstw karnoskarbowych (tzw. pranie pieniędzy).

 

Zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił na sukcesywne rozliczanie członków grupy. Zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania w jej strukturach przestępstw karnoskarbowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a także przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy, usłyszały dotąd już 23 osoby, w tym kierujący grupą 40-letni Tomasz. R.

 

Zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty popełnienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, szeregu przestępstw, w tym dotyczących wyłudzeń kredytów z banków i innych instytucji finansowych w znacznych kwotach (jeden z wyłudzonych kredytów opiewał na 1 milion zł). Są to czyny kwalifikowane m.in. z art. 258 par. 1 kk, 286 par. 1 kk 297 par. 1 kk oraz przestępstwa karno – skarbowe. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Celem zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator zastosował wobec ww. środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczeń majątkowych.

W ramach śledztwa podejmowane są także czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych kobiet grożących im kar i środków o charakterze majątkowym.

 

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY