MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi postępowanie dotyczące przestępstw o charakterze gospodarczym i finansowo-skarbowym popełnianych w sektorze budowlanym. W dniach od 19 do 24 czerwca 2019 roku, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 5 osób

 

Nieuczciwi deweloperzy

Śledztwo obejmuje okres między lipcem 2013 roku, a lipcem 2018 roku, kiedy to podejrzani prowadzili działalność przestępczą za pośrednictwem sieci spółek budowlanych w Słupsku, Szczecinie, Bytomiu, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Koszalinie i Warszawie. W sprawie występuje łącznie 8 podejrzanych, przy czym 6 podejrzanym były już wcześniej stawiane zarzuty przestępstwa.

 

Popełniane przez nich przestępstwa polegały na wystawianiu faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali – dzięki czemu wyłudzili i usiłowali wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie niemal 9 i pół miliona złotych. Ponadto podejrzani wyłudzili kredyty, towary i usługi oraz przywłaszczali środki powierzone im w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych, a także bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli – poprzez zakładanie spółek-córek oraz spółek-wnucząt, nie zgłaszali wniosków o upadłość swoich firm – wbrew kodeksowi spółek handlowych oraz nie składali sprawozdań finansowych.

 

Według prokuratury podejrzani prowadzili spółki w sposób niegospodarny. Zakładanie kolejnych klonów tych podmiotów – tzw. spółek-córek i spółek-wnucząt – nie miało żadnego uzasadnienia gospodarczego, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.

 

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełniania przestępstw kwalifikowanych m.in. z art. 286 par. 1, 271 par. 1 i 3, 273, 294, 297, 300 i 301 kodeksu karnego, a także szeregu przestępstw karno-skarbowych, w tym m.in. z art. 62 par. 2 i 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, jak również z art. 586 kodeksu spółek handlowych. Za czyny te grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Po przeprowadzeniu czynności z udziałem zatrzymanych prokurator zastosował wobec 4 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, nakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej, a wobec 2 podejrzanych dodatkowo poręczenie majątkowe
w kwotach 5 000 i 20 000 złotych.

Wobec jednego z podejrzanych, którego rola w przestępczym procederze była wiodąca, prokurator, dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania do 31 lipca 2019. Do tego czasu bowiem prokurator zamierza zakończyć postępowanie przygotowawcze i skierować do sądu akt oskarżenia.

Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na ten okres.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY