MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Business Centre Club z zadowoleniem przyjmuje zaprezentowaną dzisiaj przez wicepremiera Morawieckiego koncepcję gruntownej reformy prawa gospodarczego, mającą poprawić relacje przedsiębiorców z administracją, zwiększyć pewność prowadzenia biznesu i pobudzić inwestycje

 

Badania BCC wśród przedsiębiorców potwierdzają, że najbardziej doskwierają im częste zmiany przepisów, skomplikowany system podatkowy oraz bariery biurokratyczne.

 

Zapowiedziane, które ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, powinno służyć przede wszystkim wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców poprzez ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium Polski.

 

BCC od lat postulował powrót do generalnej zasady tzw. Ustawy Wilczka – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – oraz zmiany podejścia w działaniach urzędów, podczas rozpatrywania spraw przedsiębiorców, w oparciu o zasady:

domniemania uczciwości przedsiębiorcy,

przyjaznej interpretacji i rozstrzygania niejasnych przepisów na korzyść firm,

proporcjonalności (nakazującej organom administracji staranne wyważenie indywidualnych, gospodarczych interesów przedsiębiorcy i interesu społecznego np. aby urząd nie żądał dokumentów, którymi już dysponuje),

odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa,

załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

 

Kluczowe jest to by przedsiębiorcy mogli polegać na prawie, a zapowiedziane zmiany zaczęły obowiązywać jak najszybciej.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: BCC 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY