MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Zaproponowane regulacje będą stanowiły dla wierzycieli barierę w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej. Przyniosą także wymierne straty dla państwa, zarówno finansowe dla budżetu, jak i wizerunkowe, poprzez utratę wiarygodności w oczach inwestorów z powodu ich negatywnego wpływu na wierzycieli, będących jednocześnie przedsiębiorcami i inwestorami - napisała Konfederacja Lewiatan w ocenie projektów ustaw o komornikach sądowych i kosztach komorniczych

 

Z punktu widzenia wierzyciela, bez efektywnej i skutecznej egzekucji sądowej dochodzenie roszczeń jest bezskuteczne i traci rację bytu. W miejsce sądów i komorników przedsiębiorcy będą korzystali z wszelkiego rodzaju firm windykacyjnych oferujących polubowne rozwiązywanie problemów z długami, przy czym istnieje ryzyko, że miejsce komorników sądowych zajmą firmy działające na granicy prawa, którym mogą być obce standardy jakości i etyki w procesie windykacji polubownej (terenowej), natomiast wykorzystywane naganne metody presji i zastraszania dłużnika.

Już teraz obserwowany jest wzrost liczby ofert na rynku ze strony różnego rodzaju przedsiębiorców, którzy wskazują, że mogą długi odzyskiwać skuteczniej niż komornicy i standardowe firmy windykacyjne. Następuje zatem powrót do tzw. pozaprawnej windykacji, która na początku lat dziewięćdziesiątych była ogromnym problemem w Polsce.

 

W Ministerstwie Rozwoju powstał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, w którego to uzasadnieniu rząd wyraźnie wskazuje, jak istotny dla gospodarki jest problem dochodzenia wierzytelności: „Nieterminowe płatności powodują także konieczność ograniczenia przez przedsiębiorców inwestycji, co przekłada się na stan całej gospodarki, np. z uwagi na niemożność realizacji wcześniej przyjętej strategii rozwoju bądź wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług, redukcję zatrudnienia lub podnoszenie cen." (...)

W ujęciu ogólnym zwiększenie skuteczności dochodzenia roszczeń powinno poprawić płynność finansową przedsiębiorców, zapewniając im większą stabilność, dzięki której nie tylko ich obecność na rynku będzie niezagrożona, ale również możliwy będzie ich rozwój.

 

Terminowość otrzymywania należności jest bowiem jednym z czynników determinujących opracowanie i realizację strategii rozwoju oraz zwiększenia inwestycji, a także wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie.".

 

Tymczasem opiniowane projekty całkowicie pomijają zgłaszane od lat postulaty przedsiębiorców (wierzycieli). Konfederacja Lewiatan twierdzi, że system egzekucji w Polsce powinien zostać zreformowany i wskazywała w tym zakresie na szereg postulatów. Przedstawione do konsultacji projekty pogłębią większość problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy korzystający z wymiaru sprawiedliwości przy dochodzeniu roszczeń.


Autorzy projektów całkowicie pominęli fakt, że system egzekucyjny powinien w pierwszej kolejności służyć wierzycielom i zaspokojeniu ich słusznych, stwierdzonych tytułem wykonawczym interesów. Ustawy te zostały przygotowane bez analizy ich skutków gospodarczych ani nawet ich wpływu na system egzekucji w kraju. Wydaje się, że są one prostą reakcją na doniesienia medialne związane z działalnością niektórych komorników i są skierowane przede wszystkim na ten obszar bez uwzględnienia tła gospodarczego tzn. ich realnego wpływu na funkcjonowanie gospodarki.

 

Dla środowiska komorników ustawy te będą oznaczały brak stabilizacji i zwiększenie ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności. Komornicy mimo, że nie są nazywani przedsiębiorcami ponoszą całkowite ryzyko, w tym finansowe, prowadzonej przez siebie działalności. Dla systemu egzekucyjnego może to oznaczać przede wszystkim utratę stabilności spowodowaną dużą rotacją na stanowiskach komorniczych, co spowoduje problemy z płynnością wielu przedsiębiorców, gdyż żadne procedury zastępowania komorników i likwidowania kancelarii nie wyeliminują załamania efektywności skierowanych do takich komorników spraw.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: Konfederacja Lewiatan

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY