MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Po uchwaleniu przez Sejm zmiany przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku, Rzecznik ostrzegał Marszałka Senatu oraz Ministra Rozwoju i Finansów przed skutkami niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał, że regulacja w kształcie proponowanym przez Sejm (utrzymanie kwoty wolnej na dotychczasowym poziomie w 2017 r.) wprowadza do porządku prawnego przepis stanowiący powtórzenie normy prawnej uznanej uprzednio za niekonstytucyjną

 

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji budzącej wątpliwości Rzecznika nie zakończyło prac parlamentarnych. Senat wniósł poprawki w sprawie kwoty zmniejszającej podatek oraz zasad jej stosowania.

 

W ostatecznym kształcie nowelizacja przepisów w sprawie kwoty wolnej przewiduje, że:

osoby, które uzyskają roczny dochód na poziomie minimum egzystencji nie wyższy niż 6.600 zł, nie zapłacą podatku,

osoby, które uzyskują roczny dochód wyższy niż 6.600 zł, ale nie przekraczający 11.000 zł, zapłacą niższy podatek,

osoby zarabiające ponad 11.000 zł rocznie, ale nie więcej niż 85.528 zł, będą opodatkowane, tak jak na dotychczasowych zasadach,

osoby uzyskujące dochody powyżej 85.528 zł rocznie zapłacą wyższy podatek, gdyż w ich przypadku kwota wolna od podatku będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu,

w przypadku osób zarabiających więcej niż 127.000 zł rocznie , kwota wolna od podatku nie będzie miała zastosowania.

 

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

 

Natomiast do dochodów uzyskanych w 2016 r. stosuje się zasady dotychczasowe.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: RPO

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY