MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku

 

Zdaniem przedsiębiorców poważne wątpliwości budzi termin obowiązywania przepisów o usługach inicjowania transakcji płatniczej oraz umożliwiających dostęp do informacji o rachunku. Ministerstwo założyło, że przepisy wejdą w życie 13 stycznia 2018 r.- Zwracamy uwagę, że data ta została w dyrektywie przyjęta jako początkowy termin dla stosowania jej przepisów. Dyrektywa przewiduje jednak pewne wyjątki - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

Wyjątki przewidziane dyrektywą odnoszą się do regulacji dotyczących stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z potwierdzeniem dostępności środków pieniężnych, dostępu do rachunku płatniczego w przypadku usług inicjowania płatności, dostępu do informacji
o rachunku płatniczym oraz wykorzystywania takich informacji, a także tzw. silnego uwierzytelnienia.
Dyrektywa zakłada, że przepisy w tym zakresie nie mogą wejść w życie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie regulacyjnych standardów technicznych (RTS). Termin ten nie został określony wprost w dyrektywie, lecz zależy od przebiegu procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem i wejściem w życie RTS.

 

- Tym samym, data wejścia w życie przepisów implementujących niektóre z obowiązków wynikających z dyrektywy powinna zostać określona przez polskiego ustawodawcę na inny dzień niż 13 stycznia 2018 r. W przeciwnym wypadku dojdzie w naszej opinii do nieprawidłowej implementacji dyrektywy do porządku prawnego - dodaje Anna Dużyńska-Pucha.

 

Dyrektywa wprowadza nowe rodzaje usług na rynku płatniczym - inicjowanie transakcji płatniczej (PIS) oraz dostęp do informacji o rachunku (AIS). Zmiany te pozwolą użytkownikom rachunków na zlecanie wykonywania płatności ze swojego rachunku tzw. podmiotom trzecim oraz zarządzania w jednym miejscu rachunkami prowadzonymi przez różne banki, czy instytucje płatnicze.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY