MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Anna Streżyńska, wręczyła 16 grudnia akty powołania nowym członkom Rady ds. Cyfryzacji. Podczas inauguracyjnego spotkania szefowa resortu cyfryzacji powiedziała, że będzie beneficjentem pracy członków Rady i liczy na owocne współdziałanie

 

Powołanie Rady do Spraw Cyfryzacji wynika z zapisów nowelizacji ustawy o informatyzacji, która weszła w życie w maju przed dwoma laty - to jej dotyczy artykuł 17 ustawy.

Rada jest „think-tankiem”, którego członkowie wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne (PZIP, projekty i programy rozwoju) oraz inne dokumenty związane z działalnością resortu cyfryzacji. Składa się z 19 członków.

 

Istotnym elementem w działaniach Rady ważna jest przede wszystkim praca zespołowa i dobre relacje z szerokim gronem interesariuszy.

Niektóre spotkania Rady są otwarte dla obserwatorów i uczestnictwa zainteresowanych podmiotów zewnętrznych. Rada może zdecydować przed każdym spotkaniem o otwartym lub zamkniętym charakterze spotkania.

 

Spotkania Rady odbywają się zgodnie z zasadami "Chatham House". Uczestnicy prezentują swoje poglądy niezależnie od stanowiska instytucji, w której pracują. W relacjach ze spotkań zamkniętych ujawnione przez nich stanowiska będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie bez określania tożsamości, czy przynależności uczestników dyskusji.

 

Obecny skład Rady ds. Cyfryzacji:

Izabela Albrycht - Przewodnicząca Rady ds. Cyfryzacji

Michał Adamczyk

Dominik Batorski

Roman Bieda

Karol Dobrzeniecki

Alicja Grawon - Jaksik

Krzysztof GoczyłaŁukasz Jachowicz

Paweł Litwiński

Grzegorz Mazurek

Dariusz Milka

Tomasz Muda

Jerzy Nawrocki

Piotr Pawłowski

Rafał Rodziewicz

Justyna Skorupska

Maciej Sobolewski

Piotr Waglowski

Janusz Zawiła – Niedźwiecki

 

 

 

LS

Informacja  prasowa: MC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY