MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Od 24 marca 2017 roku Zastępcą Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji jest prokurator Beata Marczak

 

Beata Marczak jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Jest ona absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczęła w 1993 roku od aplikacji prokuratorskiej, którą zakończyła egzaminem prokuratorskim. Po odbyciu asesury prokuratorskiej w latach 1995 - 1997, została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty w Łodzi. Od 1999 roku do 2003 roku pracowała w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, a następnie – do 2007 roku, w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi.

W latach 2007 – 2009 była delegowana do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym do Wydziału VI Zamiejscowego w Łodzi. W dniu 15 marca 2016 roku została powołana na prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi i została Naczelnikiem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

 

 

 

LS

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY