MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 16 maja 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Wydarzenia organizowane z tej okazji w 2018 r. poświęcone będą głównie jednemu tematowi – przygotowaniu do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

W roku 2018 już po raz dwunasty 28 stycznia świętować będziemy Dzień Ochrony Danych Osobowych.

 

Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

 

RODO tematem przewodnim

Z tej okazji, jak co roku, odbędą się różne wydarzenia poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych.

Spotkania składające się na obchody XII Dnia Ochrony Danych Osobowych koncentrować się będą przede wszystkim na zagadnieniach związanych z reformą prawa ochrony danych i przygotowaniom do zmian, które nastąpią 25 maja 2018 r., gdy zacznie być stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

Główne obchody – 29 stycznia 2018 r.

Główne obchody Dnia – organizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – odbędą się 29 stycznia 2018 r. w Warszawie. Ich głównym punktem będzie konferencja poświęcona praktycznym aspektom wdrożenia RODO. Podczas spotkania eksperci z Biura GIODO oraz zaproszeni praktycy będą wskazywać, jak poradzić sobie ze stosowaniem wielu nowych zadań, jakie na administratorów danych nakładają przepisy RODO, jak np.: zgłaszanie naruszeń, uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania czy ocena skutków dla ochrony danych.

 

Kalendarium wydarzeń

Wzorem lat ubiegłych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do współorganizacji tego święta zaprosił uczelnie wyższe, z którymi ma zawarte porozumienia o współpracy. Chętnie włączają się one w te działania, planując liczne spotkania i konferencje z udziałem ekspertów z Biura GIODO.

 

Już teraz wiadomo, że na obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych złożą się m.in.:

 

Łódź, 30 stycznia 2018 r. - ogólnopolska konferencja naukowa „Administrator danych osobowych w perspektywie RODO”organizowana przez Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Dąbrowa Górnicza, 1 lutego 2018 r. - Dzień Otwarty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2018 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, podczas którego odbędzie się konferencja tematyczna dotycząca nowej roli i praktycznych aspektów pracy administratorów bezpieczeństwa informacji w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także kwestii dostosowania ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych do wymogów RODO. Ponadto w czasie trwania konferencji czynne będą stoiska, przy których eksperci (m.in. z Biura GIODO) będą udzielać bezpłatnych porad prawnych i informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozdawane będą materiały edukacyjno–informacyjne.

 

Wrocław, 21 lutego 2018 r. – Dzień Otwarty organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas którego odbędzie się konferencja poświęcona ochronie danych osobowych; czynny też będzie punkt konsultacyjny.

 

Szczytno, 27-28 lutego 2018 r. – konferencja naukowa „Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej Państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń. Diagnoza i perspektywy” organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie we współpracy z GIODO.

 

Z pewnością wydarzeń tych będzie więcej, ponieważ do GIODO wciąż docierają sygnały z kolejnych uczelni wyższych z deklaracją aktywnego włączenia się w organizację obchodów. Stąd kalendarium wydarzeń publikowane na stronie internetowej GIODO będzie na bieżąco uzupełniane i aktualizowane. Zapraszamy do jej śledzenia i udziału w tych wydarzeniach.

 

 

 

GIODO

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY