MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Obecne rozporządzenie ws. trybu i sposobu doręczania pism sądowych w sprawach cywilnych traci moc 7 maja 2020 r. RPO pyta Ministra Sprawiedliwości o stan prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem. Chce też wiedzieć, co z możliwością odbioru awizowanej przesyłki sądowej w postępowaniu cywilnym przez osobę upoważnioną przez adresata

 

Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego wprowadzona nowelą 4 lipca 2019 r. wymaga wypracowania nowych aktów wykonawczych. Jednym z nich jest nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w sprawach cywilnych. Na mocy noweli dotychczasowe przepisy wykonawcze obwowiązują nie dłużej niż przez 6 miesięcy od jej wejścia w życie. Obecne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. utraci zatem moc 7 maja 2020 r.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o informację o stanie prac legislacyjnych nad tym rozporządzeniem i przesłanie aktualnej wersji jego projektu.

 

Jeszcze 27 marca 2018 r. podsekretarz stanu w MS w odpowiedzi na interpelację poselską nr 19692 pisał, że resort prowadzi prace analityczne i koncepcyjne nad ewentualnym wprowadzeniem rozwiązania, które ułatwiłoby odbiór awizowanej przesyłki sądowej w postępowaniu cywilnym osobie upoważnionej przez jej adresata, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wszystkim uczestnikom tego postępowania.

 

W związku z tym Adam Bodnar poprosił o poinformowanie o wyniku tych prac.

 

 

 

RPO

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY