MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniu 25 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 7 czerwca 2016 r.

 

W dniu 7 czerwca 2016 r. KNF wydała decyzję ostateczną w przedmiocie odmowy zatwierdzenia Rafała Matusiaka na stanowisku prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej z siedzibą w Sopocie.

 

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie wskazał, iż zaskarżona decyzja KNF nie narusza przepisów prawa. Argumentacja KNF zawarta w uzasadnieniu decyzji jest spójna i logiczna oraz poparta dowodami zgromadzonymi w sprawie, do której w uzasadnieniu decyzji odniósł się szczegółowo organ nadzoru. WSA w Warszawie nie znalazł powodów, by kwestionować stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w skarżonej decyzji.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: KNF

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY