MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Zdaniem KRRiT w materiałach „Wiadomości” poświęconych organizacjom pozarządowym „zabrakło informacji odnoszących się do rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów ich funkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków oraz zaangażowania się osób w nich działających”, jak również zwrócenia uwagi na „potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom”

 

List Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest odpowiedzią na skargę, którą HFPC skierowała do niej w listopadzie w związku z emisją przez „Wiadomości” TVP szeregu materiałów mających na celu dyskredytację organizacji pozarządowych w oczach opinii publicznej.

 

Wystąpienie KRRiT do Prezesa TVP

KRRiT skierowała do Prezesa TVP wystąpienie, w którym zwróciła uwagę na zasady obowiązujące publicznego nadawcę wynikające z ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności na: bezstronność, rzetelność, pluralizm, obiektywizm, wyważenie oraz swobodne kształtowanie opinii publicznej.

KRRiT zwróciła się także do Prezesa TVP SA o „wprowadzenie stosowanych procedur umożliwiających realizację zadań telewizji publicznej [...], w szczególności związanych z rzetelnym informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia”.

 

Skarga HFPC do KRRiT

W listopadzie 2016 r. HFPC zwróciła się do KRRiT w sprawie zbadania zgodności materiałów „Wiadomości” na temat organizacji pozarządowych z ustawą o radiofonii i telewizji. Jej przepisy nakładają na telewizję publiczną m.in. obowiązek przygotowania informacji z poszanowaniem zasad bezstronności, wyważenia i niezależności. Materiały „Wiadomości” te zasady jednak naruszały.

 

„Materiały zostały skonstruowane w sposób mający na celu przedstawienie w negatywnym świetle działaczy społecznych oraz stanowią próbę dyskredytacji działalności czołowych polskich organizacji pozarządowych” – czytamy w skardze.

 

Głos w tej sprawie zabrało również wiele innych organizacji pozarządowych, które wspólnie przygotowały list protestacyjny. Można w nim przeczytać, że „przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre organizacje otrzymywały i wydawały pieniądze w sposób nieuczciwy, korzystając z rodzinnych koligacji i towarzyskich powiązań, godzą nie tylko w dobre imię i wizerunek atakowanych organizacji, ale też w cały ruch aktywnych obywateli, którzy angażują się w działalność na rzecz dobra publicznego, pracując zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach pozarządowych”. List podpisało 135 przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, w tym HFPC.

 

 

 

MS

INformacja prasowa: HFPC

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY