MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Zdarza się, że obdarowany wykazuje się wobec darczyńcy rażącą niewdzięcznością. Pod tym pojęciem należy rozumieć postępowanie (zarówno działanie, jak i zaniechanie) sprzeczne z normami moralnymi

 

Darczyńca nie pozostaje w tej sytuacji bez środków ochrony. Może bowiem – bez konieczności wskazywania powodów – odwołać darowiznę. Powinien zrobić to na piśmie, choć jedynie dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności. Wykluczone jest jednak odwołanie darowizny po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego.

 

Samo odwołanie darowizny nie pociąga jednak za sobą skutku w postaci zmiany właściciela. Konieczne jest złożenie przez obdarowanego oświadczenia przed notariuszem o powrotnym przeniesieniu własności, które to oświadczenie darczyńca przyjmuje. W tym przypadku najlepiej będzie zatem, gdy nasi czytelnicy w pisemnym oświadczeniu o odwołaniu darowizny równocześnie zobowiążą w nim zięcia do stawienia się przed wybranym notariuszem w ustalonym dniu w celu złożenia przez niego – w ich obecności – oświadczenia o powrotnym przeniesieniu na nich własności nieruchomości.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/987662,odwolanie-darowizny-powod.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY