MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała uwagi w sprawie organizacji pracy mediów w Sejmie. Opinia ma na celu przedstawienie standardów międzynarodowych istotnych przy regulowaniu zasad relacjonowania prac parlamentów przez media i sformułowanie generalnych rekomendacji w tym zakresie

 

Jednocześnie HFPC odniosła się do założeń zmian organizacji pracy mediów w Sejmie przedstawionych 14 grudnia 2016 r. w broszurze Biura Prasowego Kancelarii Sejmu. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione uwagi będą pomocne dla dziennikarzy i decydentów w kontekście planowania wszelkich zmian w tym zakresie.

 

„W opinii podkreślamy, że możliwość relacjonowania przez media prac parlamentu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. W związku z wagą wolności rozpowszechniania informacji o funkcjonowaniu parlamentu, wszelkie regulacje ograniczające dostęp mediów w tym zakresie muszą być przygotowane z wielką ostrożnością, tak by wybrane środki nie wykraczały poza to, co konieczne w demokratycznym państwie” – tłumaczy Dorota Głowacka, prawniczka HFPC.

 

Fundacja postuluje, aby projektodawca, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad zasad dokonał dokładnej analizy aktualnej regulacji oraz praktyki jej stosowania; rozważył w którym obszarach rzeczywiście wymagane są zmiany oraz starannie uzasadnił, czemu i w jakim zakresie obecne normy uznaje za niewystarczające dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku w Sejmie.

 

W ocenie HFPC, regulacja pracy dziennikarzy w Sejmie powinna w szczególności stwarzać możliwość wstępu do Sejmu takiej liczby dziennikarzy, która pozwoli na szerokie, nieskrępowane relacjonowanie wydarzeń w Sejmie, zapewniać mediom szeroką wolność poruszania się po budynkach sejmowych (w tym realny dostęp dziennikarzy do posłów), wraz z możliwością nagrywania dźwięku i obrazu, a także gwarantować mediom możliwość rejestracji dźwięku i obrazu w czasie posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji.

 

„Niedopuszczalne w żadnym przypadku byłyby rozwiązania, które wprowadzone pod pozorem ustanowienia porządku i lepszej organizacji pracy mediów, w swej sumie doprowadziłaby do pozbawienia efektywnej możliwości uzyskania niezależnych i wiarygodnych informacji na temat pracy parlamentarzystów.” – dodaje Konrad Siemaszko, prawnik HFPC.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY