MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych PESEL przez komorników sądowych w imieniu Krajowej Rady Komorniczej wyrażam zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i podejrzeniem udziału w możliwym procederze komorników sądowych

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeszcze w ubiegłym roku możliwe było w zasadzie nieograniczone przyjmowanie przez komorników spraw z wyboru, co doprowadziło do tego, że wpływ spraw w największej kancelarii wyniósł niemal 1 mln spraw rocznie, a w wielu wyniósł kilkaset tysięcy, co może uzasadniać taką liczbę zapytań skierowanych do PESELNET. Największa kancelaria w Polsce była wielokrotnie kontrolowana przez ABW i dotychczas nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie dostępu do systemu PESELNET. Podkreślamy, że w stanie prawnym obowiązującym od początku bieżącego roku komornicy mogą przyjąć maksymalnie 10 tys. spraw z wyboru.

 

Środowisku komorników sądowych zależy na jak najszybszym ustaleniu faktów w tej sprawie, dlatego z niecierpliwością oczekujemy na wyniki prowadzonego postępowania. Organy samorządu wdrożyły własne procedury sprawdzające czy komornicy korzystający z systemu PESELNET występowali o te dane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Krajowa Rada Komornicza wystąpiła również do producenta oprogramowania do obsługi kancelarii komorniczych o audyt bezpieczeństwa, który pozwoli ustalić czy nie są wykorzystywane przez komorników mających dostęp do bazy PESELNET niedozwolone programy.

 

Krajowa Rada Komornicza skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo, w którym zwraca się z prośbą o powołanie specjalnego zespołu, który jak najszybciej wyjaśni okoliczności tej sprawy. Jesteśmy także w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości, które ma nadzór zwierzchni nad działalnością komorników sądowych w Polsce.

 

Pragniemy także przypomnieć, że komornicy sądowi mają prawo występować do różnego rodzaju instytucji o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji, w tym również do korzystania z bazy PESELNET. Komornicy pozyskują niezbędne dane najczęściej drogą elektroniczną, co obniża koszty dla stron i usprawnia ich pozyskanie, a dostęp do danych drogą elektroniczną odbywa się na ściśle ustalonych zasadach, które są bardzo rygorystyczne pod względem bezpieczeństwa.

Prezes

Krajowej Rady Komorniczej

Rafał Fronczek

 

 

 

Informacja prasowa: KRK

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY