MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprzecza, jakoby całodobowa ogólnopolska „Niebieska Linia” pomagająca ofiarom przemocy w rodzinie została zawieszona, bo ministerstwo odmówiło jej finansowania. „Niebieska Linia” działa nieprzerwanie pod numerem 800-120-002

 

Nie jest ona finansowana ze źródeł Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nad którym nadzór sprawuje Minister Sprawiedliwości. Numer ten działa od 1995 roku, kiedy z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) powstało Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

Na zlecenie PARPA „Niebieska Linia” była prowadzona przez:

Instytut Psychologii Zdrowia (w latach 2004–2006);Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (od 2007 roku do chwili obecnej).

Instytut Psychologii Zdrowia z Warszawy po wygaśnięciu zlecenia PARPA prowadził własne pogotowie telefoniczne (pod numerem 22 668-70-00), używając identycznej nazwy infolinii: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jak wynika z informacji prasowych, to ten telefon został przez Instytut Psychologii Zdrowia zawieszony. Przyczyny takiej decyzji są Ministerstwu Sprawiedliwości nieznane. Ministerstwo podkreśla, że Instytut Psychologii Zdrowia z Warszawy został zakwalifikowany w otwartym konkursie na pomoc pokrzywdzonym w 2017 r. ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, przeprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Instytut Psychologii Zdrowia otrzymał więc w tym roku dotację. Co więcej, jednym z warunków konkursu był obowiązek świadczenia pomocy poprzez rozmowę telefoniczną z osobą pierwszego kontaktu. IPZ ten warunek spełnił. W ofercie konkursowej stwierdził, że nie planuje kosztów związanych z dyżurami telefonicznymi osoby pierwszego kontaktu, ale pomoc telefoniczna – jak zapewnił - będzie dostępna.

 

Nieprawdziwe jest więc stwierdzenie, że „w tym roku w Ministerstwie Sprawiedliwości nie było możliwości pozyskiwania środków na tego typu działania”. Wręcz przeciwnie – prowadzenie infolinii telefonicznej dla pokrzywdzonych stanowiło warunek otrzymania dotacji na całą działalność.

 

W związku z doniesieniami o zawieszeniu infolinii prowadzonej przez IPZ Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że wszystkie podmioty zakwalifikowane do otrzymania dotacji z Funduszu (w sumie 30 organizacji pozarządowych) muszą prowadzić dyżury telefoniczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 15.00.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: MS

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY