MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 19 stycznia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Święto, obchodzone raz na pięć lat, ustanowiło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 64/2673 czerwca 2010 r. Ówczesny sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, w przesłaniu z okazji Światowego Dnia Statystyki podkreślał, że ustanowienie 20 października świętem statystyki przez najwyższe forum ONZ to wyraz uznania dla statystyków za ich wybitny wkład w opracowanie i udostępnianie danych statystycznych stanowiących podstawę dla wielu decyzji podejmowanych przez władze rządowe, kierownicze gremia gospodarcze i wspólnoty lokalne

 

W samej rezolucji Zgromadzenie Ogólne zaznaczyło ważną rolę jaką odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych od czasu utworzenia w 1947 roku Komisji Statystycznej, której zadaniem było m.in. wspieranie rozwoju statystyk krajowych i poprawy ich porównywalności, doradztwo organom Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zagadnień dotyczących gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz wspieranie poprawy statystyk i metod statystycznych.

Zgromadzenie Ogólne zaznaczyło istotę Podstawowych Zasad Statystyki Oficjalnej, przyjętych przez Komisję Statystyczną na specjalnym posiedzeniu w 1994 roku. O opracowanie ww. Zasad zabiegała Polska, wniosek o rozpoczęcie prac przedstawiono podczas narady kierowników urzędów statystycznych regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w lutym 1990 r. w Genewie.

Statystycy polscy brali aktywny udział w przygotowaniu kolejnych wersji rezolucji ws. Zasad w grupie roboczej kierowanej przez przedstawiciela GUS. Zdaniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ Podstawowe Zasady Statystyki Oficjalnej stanowiły kamień milowy w procesie kodyfikacji i promowania podstawowych wartości w statystykach oficjalnych.

 

W tym roku Światowy Dzień Statystyki świętujemy pod hasłem „Łączymy dzięki wiarygodnym danym”. Tą wiarygodność budujemy m.in. przez wypracowane metody badań zestandaryzowane na poziomie międzynarodowym, porównywalność danych i przez odpowiednie kontrole jakości danych. To sprawia, że co raz więcej osób korzysta z naszych danych i cytuje nasze statystyki!

 

 

Więcej na temat Światowego Dnia Statystyki przeczytasz na: https://worldstatisticsday.org

 

 

 

GUS

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY