MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC otrzymała odpowiedź od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie utrudnień w rekrutacji na uczelnie absolwentów polskich szkół posiadających maturę międzynarodową (IB). KRASP w swoim stanowisku uznała, że przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie mają charakter dyskryminujący

 

Sprawa pani A.B.

Przypomnijmy, w połowie 2016 r. do HFPC zgłosiła się pani A.B., która po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Polsce uzyskała dyplom IB. Kilka lat później postanowiła ubiegać się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów. W ramach postępowania rekrutacyjnego wymagane było zdanie matury z przedmiotu, którego kobieta nie realizowała w toku nauczania w programie IB. A.B. chciała zatem podejść do standardowego egzaminu z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

Podwójne standardy

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty absolwenci szkół średnich mają prawo przystąpić do matury z nowych, wybranych przez siebie przedmiotów na zasadach, jakie obowiązują w roku powtórnego zdawania egzaminu. Jednak w przypadku A.B. zarówno Okręgowa, jak i Centralna Komisja Egzaminacyjna uznały, że te przepisy ustawy nie odnoszą się do osób posiadających dyplom IB. To właśnie te regulacje KRASP uznała za dyskryminujące.

 

W czerwcu 2016 r. HFPC skierowała wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Fundacja podkreśliła w nich, że zasady, które nieomal uniemożliwiają podejście do matury z nowych przedmiotów absolwentom z dyplomem IB, łamią konstytucyjne gwarancje prawa do nauki i gwarancje równego dostępu do edukacji.

 

KRASP zauważa problem

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przesłała HFPC odpowiedź na jej wystąpienie i poinformowała, że KRASP przyjęła stanowisko w sprawie eliminowania barier utrudniających podjęcie studiów kandydatom posiadającym dokumenty o charakterze międzynarodowym.

 

Jako jedno z możliwych rozwiązań tego problemu prawnego KRASP proponuje interpretowanie na korzyść absolwentów z dyplomem IB przepisu o przeprowadzaniu dodatkowych egzaminów wstępnych na studia przez uczelnie. Egzaminy te nie mogą dotyczyć jednak przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje taką możliwość tylko w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji kandydatów na studia.

 

„Dostrzeżenie przez KRASP problemu absolwentów z maturą IB jest bardzo istotne. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do stworzenia procedur, które umożliwią maturzystom z maturą międzynarodową pełny dostęp do edukacji na polskich uczelniach. Potencjalny krąg osób, których mogą spotkać podobne problemy z roku na rok może być coraz większy” – mówi adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

 

 

 

LS

HFPC

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY