MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020", przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji

 

Program przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli oraz zwiększy skuteczność działania Policji, Straży Granicznej (SG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Biura Ochrony Rządu (BOR). Przyspieszanie modernizacji służb zostało zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w exposé.

 

Realizacja Programu umożliwi unowocześnienie wyposażenia i sprzętu oraz budowę nowych i modernizację eksploatowanych obiektów. Wzmocni także motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy oraz zapewni konkurencyjność wynagrodzeń pracowników poprzez podwyżki. Łącznie na realizację Programu modernizacji Policji, SG, PSP oraz BOR w latach 2017-2020 przeznaczone zostanie 9,2 mld zł.

 

Program modernizacyjny przewiduje realizację następujących przedsięwzięć:

 

inwestycje budowlane (budowa nowych, przebudowa i modernizacja użytkowanych obiektów);

wymianę sprzętu i wyposażenia formacji:transportowego, w tym statków powietrznych i jednostek pływających;uzbrojenia i techniki specjalnej;

informatyki i łączności;wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy;

zapewnienie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

 

Program będą realizować komendanci główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, a także podległe, nadzorowane lub kontrolowane przez nich jednostki organizacyjne oraz szef Biura Ochrony Rządu.

 

Elementem programu jest wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, SG, PSP oraz BOR. Pierwsza podwyżka w wysokości średnio ok. 250 zł nastąpi 1 stycznia 2017 r. Kolejne następować będą w 2018 r., w 2019 r. i w 2020 r.

 

Planuje się, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: RM

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY