MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W postępowaniach prowadzonych przed polskimi sądami lub organami (administracyjnymi, podatkowymi, organami ścigania) dojść może do sytuacji, w której jedna ze stron postępowania przebywa za granicą. Co wówczas? Jeśli osoba, której należy doręczyć pismo mieszka na terenie Unii Europejskiej, polski sąd powinien wysłać jej korespondencję nawet na adres zagraniczny. Innym wyjściem może być ustanowienie w Polsce pełnomocnika do doręczeń

 

Według przepisów polskich sąd doręcza na podany zagraniczny adres tylko pierwsze pismo w sprawie – pozew lub wniosek. Poucza też stronę mieszkającą za granicą, że powinna ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Jeżeli strona tego nie zrobi, dalsze pisma są pozostawiane w aktach ze skutkiem doręczenia.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/994340,doreczenia-sadowe-za-granice.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY