MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniach 25 - 26 października 2016 roku w Strasburgu odbyło się 8. posiedzenie plenarne Konferencji Państw Stron Konwencji Rady Europy. Dotyczyło ono prania, ujawniania, zajmowania i konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (tzw. Konwencji Warszawskiej)

 

Prokuratura Krajowa reprezentowana była na posiedzeniu przez prokuratora Jacka Łazarowicza z Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Przedstawił on raport będący wynikiem przeglądu implementacji postanowień Konwencji przez Republikę Armenii, a w szczególności standardu kryminalizacji przestępstwa prania pieniędzy, odpowiedzialności osób prawnych, zasad przepadku mienia oraz stosowania specjalnych technik śledczych.

 

Polska delegacja przedstawiła również aktualne informacje na temat prowadzonych w Polsce prac nad wprowadzeniem do kodeksu karnego instytucji konfiskaty rozszerzonej oraz nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Konwencja Warszawska przyjęta została w dniu 16 maja 2005 roku w Warszawie. Polska ratyfikowała ją w dniu 8 sierpnia 2007 roku. Konwencja dotyczy szeregu obszarów prawa karnego i funkcjonowania organów ścigania, które nie były dotychczas zharmonizowane przy pomocy aktów prawa międzynarodowymi, w tym m.in. przepadku mienia będącego przedmiotem przestępstwa prania pieniędzy, odwróconego ciężaru dowodu oraz monitorowania przyszłych transakcji na rachunkach bankowych oraz dostępu prokuratora i organów ścigania do informacji finansowych.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY