MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniach 6-7 kwietnia br. w Düsseldorfie odbyło się spotkanie ministrów ds. cyfrowych grupy G20. Wśród nielicznych zaproszonych na wydarzenie państw nieczłonkowskich G20 znalazła się Polska, którą reprezentował Krzysztof Szubert - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

 

To dopiero drugi raz w historii, kiedy przedstawiciel Polski wziął udział w spotkaniu ministrów G20 – wcześniej, w marcu br. W analogicznym spotkaniu ministrów finansów G20 uczestniczył Mateusz Morawiecki - wicepremier, minister rozwoju i finansów.

 

Celem spotkania, zatytułowanego „Digitalisation: Policies for Digital Future” była wymiana poglądów nt. wykorzystania potencjału ekonomicznego i społecznego, jaki daje cyfryzacja, włączając w to cyfryzację produkcji w przyszłości oraz budowanie zaufania w cyfrowym świecie. Poruszane tematy obejmowały rozwijanie umiejętności cyfrowych, priorytety G20 w obszarze cyfryzacji, a także cyfrową przedsiębiorczość oraz wsparcie dla rozwoju technologicznego mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw.

 

Zaproszenie przedstawiciela Polski, która nie jest członkiem G20 (jedynie pośrednio – w ramach członkostwa w UE), do udziału w wydarzeniu, jest dowodem na dostrzeganie roli i potencjału naszego kraju w obszarze cyfrowym. Dla przedstawiciela Polski była to dobra okazja do zaprezentowania na prestiżowym forum polskiego spojrzenia na kwestie cyfryzacji, a także przedstawienia dotychczasowych osiągnięć i planów w tym zakresie.

 

W swoich wystąpieniach minister Szubert podkreślił, jak ważne jest umożliwianie obywatelom, już od najmłodszych lat, nabywania kompetencji cyfrowych w szybko rozwijającym się świecie. Jak przykłady z Polski wymienił m.in. naukę kodowania w szkołach oraz powstającą Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, dzięki której w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie szkoły w Polsce będą podłączone do szybkiego internetu (min. 100 Mb/s).

 

Odnosząc się do wyzwań, jakie stoją przed dokonującą się transformacją cyfrową polski minister zaznaczył, że tylko kompleksowe podejście do zagadnienia może przynieść sukces. Podkreślił, że właśnie w tym celu powstało w Polsce dedykowane cyfryzacji ministerstwo.

 

Zabierając głos podczas sesji poświęconej cyfrowej przedsiębiorczości oraz mikro-, małym- i średnim przedsiębiorstwom minister Szubert wskazał na współpracę pomiędzy państwami, jako niezbędny warunek tworzenia globalnej gospodarki cyfrowej. Współpraca ta zaowocować ma wspólnym cyfrowym rynkiem, zapewniającym swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.

 

Ważny przy tym jest również wymiar regionalny tej współpracy, pozwalający łączyć potencjał sąsiadujących ze sobą gospodarek. Przy tej okazji przedstawiciel Polski wspomniał o podpisanej w marcu br. Deklaracji Warszawskiej państw V4, przewidującej mechanizm wsparcia finansowego dla wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz technologicznych.

 

Na zakończenie sesji ministerialnej została przyjęta deklaracja państw G20 wraz z dokumentami towarzyszącymi, wytyczająca na przyszłość kierunki działania grupy G20 w obszarze cyfrowym.

 

O G20

Grupa G20 jest międzynarodowym forum współpracy rozwiniętych gospodarczo krajów wokół spraw ekonomicznych i finansowych. Składa się z 19 państw oraz UE. Członkowie G20 odpowiadają za ponad 80% światowego PKB i ¾ globalnego handlu. Grupa skupia również prawie 2/3 populacji świata. W chwili obecnej Polska nie jest bezpośrednim członkiem G20, przejawia jednak takie aspiracje.

 

 

 

LS

Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY