MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  20 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świeciu doprowadził do oddalenia pozwu o zapłatę złożonego przeciwko Zbigniewowi G., przez firmę windykacyjną domagającą się zapłaty kwoty 1340 złotych tytułem pożyczki, jaka miała mu zostać udzielona przez ustaloną spółkę. Sąd Rejonowy w Wołominie oddalił powództwo

 

Sprawca wyłudził pożyczkę wykorzystując dane osobowe poszkodowanego

W styczniu 2018 roku Zbigniew G. zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Świeciu o tym, że nieznany mu sprawca wykorzystał jego dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL do zawarcia przez internet umowy pożyczki gotówkowej. O fakcie użycia jego personaliów do wyłudzenia pożyczki poszkodowany dowiedział się otrzymując z Sądu Rejonowego w Wołominie odpis pozwu, jaki wniosła przeciwko niemu firma windykacyjna, która nabyła od pożyczkodawcy przeterminowaną wierzytelność.

Przeprowadzone postępowanie karne nie doprowadziło do wykrycia sprawcy oszustwa, w efekcie czego dochodzenie umorzono.

 

Prokurator zgłosił udział w postępowaniu cywilnym

 

W celu ochrony interesu pokrzywdzonego prokurator zgłosił swój udział w toczącym się przed Sądem postępowaniu cywilnym, wnosząc o oddalenie powództwa złożonego przez firmę windykacyjną.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY