MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokurator nie będzie miał prawa uchylania wyroków sądu pierwszej instancji – taką poprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych zgłosił Senat podczas obrad 15 listopada 2016 r. Wcześniej planowano umieścić taki przepis w rządowym projekcie nowelizacji o skardze na przewlekłość postępowania

 

Przypomnijmy, Rada Ministrów w projekcie ustawy dotyczącym skargi na przewlekłość na ostatnim etapie prac legislacyjnych dodała regulację umożliwiającą oskarżycielowi publicznemu wnioskowanie do sądu o przekazanie sprawy prokuraturze celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Ta propozycja nie przewidywała możliwości złożenia zażalenia na decyzję sądu. Sąd miał być też zobligowany do uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy prokuraturze celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego, jeżeli ujawniły się istotne okoliczności, nastąpiła konieczność poszukiwania nowych dowodów lub zachodzi konieczność przeprowadzenia innych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy.

HFPC przygotowała opinię prawną tego projektu.

 

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała poprawkę Senatu. Na następnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie zaproponowanych poprawek Senatu.

 

Senat stwierdził w uchwale, że: „(...) na etapie postępowania jurysdykcyjnego to sąd, a nie prokurator, (...) sprawuje kierownictwo nad postępowaniem. Przejawem tej pozycji jest swoboda wydawania przez sąd decyzji procesowych".

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY