MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 24 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na sesji w Genewie Komitet Praw Człowieka przy ONZ rozpatrywał sprawozdanie polskiego rządu z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobnej analizie, cyklicznie poddawane są wszystkie państwa-strony Paktu. Członkowie Komitetu Praw Człowieka dopytywali polską delegację o kwestie związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, dostępnością aborcji oraz zwalczaniu rasizmu i ksenofobii

 

Członkowie Komitetu zadawali polskiej delegacji szczegółowe pytania dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, publikowania i wykonywania jego wyroków, a także w szerszym kontekście pytania dotyczące niezależności całego systemu wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem polskiej delegacji Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje sprawnie, a jego wyroki są publikowane. Odnosząc się do dwóch niepublikowanych wyroków (z 9 marca i 11 sierpnia 2016 r.), przedstawiciele polskiej delegacji stwierdzili, że są to wyroki o charakterze historycznym.

 

Padały pytania dotyczące również dostępu do aborcji, uregulowania klauzuli sumienia oraz podziemia aborcyjnego w Polsce. Delegacja zapewniała, że w obecnej chwili rząd nie pracuje nad żadnym projektem zmieniającym przepisy dotyczące dostępu do aborcji. Przedstawiciele rządu wskazywali również na proces wykonania wyroku P.S. przeciwko Polsce.

 

Kolejną istotną kwestią poruszaną w trakcie sesji były problemy związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści oraz zwalczaniem przestępstw z nienawiści. Członkowie Komitetu pytali zarówno o działania systemowe w tym zakresie (np. likwidację Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji), jak i prosili o wyjaśnienia słów poszczególnych ministrów (np. uwag na temat polityki multi-kulti sformułowanych po ataku terrorystycznym w Nicei). Polska delegacja wskazywała na m.in. szkolenia dla policjantów w zakresie przestępstw z nienawiści. Z kolei w odpowiedzi na pytanie dotyczące wypowiedzi przedstawicieli rządu, szef polskiej delegacji stwierdził, ze mieściła się ona w granicach wolności słowa.

 

Członkowie Komitetu dopytywali również o ochronę praw uchodźców i migrantów w Polsce, a także o sytuację na przejściu Brześć-Terespol. Pytania dotyczyły również traktowania osób żyjących w związkach jednopłciowych, uznawania ich praw, a także statusu dzieci urodzonych w tych związkach. Na te pytanie jednak polska delegacja nie udzieliła odpowiedzi w trakcie sesji.

 

Polska delegacja podkreślała, że „władze Rzeczypospolitej Polskiej z najwyższą powagą traktują swe zobowiązania międzynarodowe, w szczególności z zakresu praw człowieka, i z zadowoleniem przyjmują możliwość podjęcia dialogu z Komitetem Praw Człowieka”. Zdaniem polskiej delegacji w ostatnim czasie poczyniono szereg kroków w stronę wzmocnienie ochrony praw człowieka w tym np. wykonanie wyroku ETPC w sprawie Rutkowski przeciwko Polsce, zwalczanie handlu ludźmi czy wprowadzenie programu „Rodzina 500+”.

 

W ramach procesu sprawozdawczego HFPC przedstawiła dwa raporty z wykonywania przez Polskę zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Swoje raporty przedstawiły również organizacji działające w zakresie równego traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Na początku listopada Komitet Praw Człowieka ogłosi rekomendacje dotyczące Polski.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY