MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W dniu 11 października 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie plenarne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V kadencji (2016-2020). Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, przewodniczący Rady Głównej, wręczył akty powołania do Rady dr hab. Sławomirowi Przybylińskiemu prof. UWM oraz Radosławowi Petermanowi przedstawicielowi Ministra Obrony Narodowej

 

W trakcie obrad odbyła się szeroka dyskusja dotycząca efektywności systemu społecznej readaptacji skazanych w Polsce. W jej trakcie wystąpili między innymi prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński oraz Sylwester Kurowski, którzy przedstawili prezentację z wykonania projektu Fundacji Pedagogium „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”, finansowanego z dotacji Ministra Sprawiedliwości ze środków funduszu pomocy postpenitencjarnej.

Podstawowym celem projektu było zbudowanie „Ogólnopolskiej bazy informacyjnej NGO”, dotyczącej systemu pomocy dla osób opuszczających zakłady karne i osób przebywających na wolności, przeznaczonego szczególnie w trakcie pierwszego roku po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Rada Główna podjęła szereg uchwał:

 

1) uchwałę nr 3/2016, w której wyraziła pozytywną opinię o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej za 2015 rok;

 

2) uchwałę nr 4/2016 w sprawie wydania opinii dotyczącej podziału środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej w 2017 roku, którą ustaliła nowy procentowy podział środków z tego Funduszu, tj.:

Centralny Zarząd Służby Więziennej - 59 %

Sądy okręgowe - 27 %

Organizacje pozarządowe - 14 %

 

3) uchwałę nr 5/2016, którą Rada Główna udzieliła Przewodniczącemu Rady upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących bieżącej działalności Rady, określonych w §8 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r.), między posiedzeniami Rady Głównej oraz posiedzeniami Prezydium Rady Głównej;

 

4) uchwałę nr 6/2016, którą Rada Główna udzieliła patronatu nad projektem „Praca na rzecz społeczności lokalnej – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”, koordynowanym przez Dolnośląską Terenową Radę ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: MS

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY