MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

20 grudnia 2016 r. sędzia pełniąca obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zwołała obrady Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK. HFPC wystąpiła o udostępnienie protokołów tych obrad. Z przekazanych nam dokumentów wynika, że obrady Zgromadzenia Ogólnego mogły odbyć się z naruszeniem przepisów ustawy

 

Przypomnijmy, w grudniu 2016 r. Sejm przyjął pakiet trzech nowych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawy wprowadziły m.in. nowy tryb wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W świetle przepisów przejściowych po wygaśnięciu kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezydent RP ma wskazać sędziego „pełniącego obowiązki prezesa TK”. Funkcja „sędziego pełniącego obowiązki prezesa” budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjności takiego przepisu – Konstytucja wymienia jedynie funkcje prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

 

19 grudnia Prezydent RP podpisał pakiet ustaw, które zostały natychmiast ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Tym samym, część przepisów w nich zwarta (w tym te regulujące wybór nowego prezesa TK) od razu weszły w życie. 20 grudnia Prezydent wyznaczył na stanowisko „sędziego pełniącego obowiązki prezesa TK” sędzię Julię Przyłębską. Z przekazanych HFPC dokumentów wynika, że sędzia Przyłębska zwołała posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego na dzień 20 grudnia na godzinę 13.30, przy czym informacja o tej dacie została rozesłana do sędziów raptem 4 godziny wcześniej. W tym czasie jeden z sędziów TK Stanisław Rymar przebywał na urlopie.

 

W świetle nowych przepisów Zgromadzenie Ogólne powinno najpierw zagłosować nad kandydaturami na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a dopiero potem podjąć w tej sprawie uchwałę. Jednak uchwałę w tej sprawie musiałaby podjąć większość sędziów. W Zgromadzeniu Ogólnym wzięło udział 14 sędziów (7 „starych” sędziów i 7 sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji). Sędzia Przyłębska dopuściła do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 r., pomimo tego że w świetle orzecznictwa TK wybór tych sędziów odbył się bez ważnej podstawy prawnej.

 

Natomiast sędzia Piotr Pszczółkowski (wybrany w grudniu 2015 r.) zakwestionował ważność Zgromadzenia Ogólnego. Z udostępnionych HFPC dokumentów wynika, że sędzia Piotr Pszczółkowski wskazywał, że Zgromadzenie Ogólne zwołane przez prezes Przyłębską jest nieważne. „Zgodnie z ich treścią [przepisów, które weszły w życie 20 grudnia 2016 r. – przyp. red.], w obecnym stanie prawnym dla zgodności z Konstytucją i ustawą oraz skuteczności procedury określony jest udział w Zgromadzeniu Ogólnym wszystkich piętnastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego”.

 

Ponadto, sędzia Przyłębska zdecydowała, że głosowanie na kandydatów jest równoznaczne z głosowaniem nad uchwałą dla prezydenta. Pod protokołem z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego widnieje tylko jej podpis.

 

21 grudnia 2016 r., Prezydent RP powołał sędzię Julię Przyłębską na stanowisko Prezesa TK.

 

„Z przekazanych nam dokumentów wynika, że posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego mogło odbyć się z naruszeniem przepisów ustawy” – mówi dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC. „To z kolei rzutuje na cały tryb wyboru nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i stawia pod znakiem zapytania legalność wyboru sędzi Przyłębskiej na to stanowisko” – dodaje dr Piotr Kładoczny.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: HFPC

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY