MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach 25 lutego 2020 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę trzech ustalonych towarzystw ubezpieczeniowych. Szkoda dotyczyła prowizji wypłaconej przedstawicielom agencji ubezpieczeniowych z tytułu zawartych umów ubezpieczenia

 

Ustalenia śledztwa

Zatrzymani , od stycznia do sierpnia 2014 roku, działali jako pośrednicy ubezpieczeniowi. Wypełnili wnioski o zawarcie co najmniej 111 umów ubezpieczenia, dzięki czemu otrzymali prowizję w łącznej kwocie ponad 740 tysięcy zł. Mężczyźni wprowadzali w błąd przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych co do rzetelności zawieranych umów ubezpieczenia i zamiaru wywiązania się klientów z warunków podpisanych umów.
W zastępstwie wnioskodawców uiszczali składki na poczet zawieranych umów, jedynie w celu uzyskania prowizji, a po jej otrzymaniu umowy ulegały rozwiązaniu.

 

Zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw w zakresie mienia znacznej wartości. Są to przestępstwa kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, art. 286 par. 1 k.k. i 294 par. 1 kk. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

Środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Nadto dwóch podejrzanych zostało zobowiązanych do uiszczenia poręczenia majątkowego w kwocie po 20 tysięcy zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 28 osobom.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY