MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ze smutkiem przyjmuje okoliczności towarzyszące powołaniu nowego Rzecznika Praw Dziecka. Związane z nim zakulisowe gry, manipulacje publicznymi wypowiedziami, a w końcu dwukrotne odrzucenie, z bliżej niesprecyzowanych powodów, tej samej kandydatki, zgłoszonej przez rządzącą większość parlamentarną, nie licuje z powagą władzy ustawodawczej

 

W tym kontekście jawią się one jako przejaw maksymalnego upolitycznienia procedury powołania Rzecznika Praw Dziecka, co ma swoje negatywne konsekwencje. Po pierwsze trwale zniechęca to ekspertów do udziału w procedurze powołania na ten urząd, a także na inne stanowiska państwowe. Jednocześnie automatycznie podważa mandat i niezależność przyszłego Rzecznika, niezależnie od tego, kto ostatecznie zostanie powołany na to stanowisko.

 

Z drugiej zaś strony stanowi przejaw lekceważącego traktowania urzędu Rzecznika Praw Dziecka, a przez to również zagadnienia ochrony praw dziecka w ogólności i wszystkich osób w nią zaangażowanych.

 

Dlatego też Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzywa do transparentnego przeprowadzania procedury powołania nowego Rzecznika Praw Dziecka, w oparciu o merytoryczną ocenę zgłaszających się kandydatów, udział społeczeństwa obywatelskiego, a także gruntowną debatę na temat wyzwań w obszarze przestrzegania praw dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

HFPC

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY