MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołał w ramach swoich struktur Radę Firm Rodzinnych. Spotkanie inaugurujące odbyło się 15 listopada 2016 r. w Hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku-Zdroju

 

Inicjatywa ta jest zwieńczeniem wcześniejszych działań związku w tym obszarze i ma na celu docenienie roli przedsiębiorstw rodzinnych jako najsilniejszych ogniw polskiej i regionalnej gospodarki. Cechą wyróżniającą firmy rodzinne jest własność jednej rodziny oraz zaangażowanie rodziny przedsiębiorcy w prowadzenie działalności. To firmy mocno związane z miejscem prowadzenia działalności, nastawione na rozwój w perspektywie długoterminowej, kultywujące tradycję. Zdecydowana większość firm prowadzących działalność w regionie, w tym wśród członków związku to firmy rodzinne, stąd decyzja o powołaniu Rady.

 

Rada Firm Rodzinnych powstała, by pomóc i doradzać przedsiębiorstwom rodzinnym w najważniejszych wyzwaniach, przed którymi obecnie stoją. Za cel postawiła sobie identyfikowanie i usuwanie barier prawnych, które ograniczają przedsiębiorstwom rodzinnym możliwość utrzymania swojego statusu, w tym barier prawnych pojawiających się w procesie sukcesji. Rady Firm Rodzinnych przy ŚZPP Lewiatan będzie podejmować działania na rzecz wzmacniania pozycji i znaczenia przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce i społeczeństwie. Uczestnictwo w Radzie jest otwarte, bezpłatne, członkiem może być każde przedsiębiorstwo, w którego działalność zaangażowani są członkowie rodziny i które chce podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania firmą rodzinną lub przeprowadzoną sukcesją w przedsiębiorstwie. Warunkiem przystąpienia do Rady jest złożenie stosownej deklaracji - w dniu inauguracji dokument taki złożyło 20 przedsiębiorstw.

 

Wtorkowe spotkanie w Bristol Art. & Medical Spa otworzył Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan, Tomasz Tworek, który przedstawił ideę powołania i działania Rady Firm Rodzinnych. Prezes zwrócił uwagę na potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy świętokrzyskimi rodzinami biznesowymi. Nawiązał również do celów powołania Rady Firm Rodzinnych: poznawanie nowych potencjalnych partnerów biznesowych i wymiana doświadczeń ma wzmocnić integrację między przedsiębiorstwami rodzinnymi.

 

W spotkaniu wziął udział również Marian Bryksy, Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, który przedstawił aktywności małopolskiej Rady, zrealizowane projekty i dalsze plany działania. To niewątpliwie dobry przykład kooperacji przedsiębiorstw rodzinnych.

 

Głos zabrał też Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Konfederacji Lewiatan, który przybliżył historię powołania Rady przy Konfederacji w 2015 roku i przedstawił 16 przedsiębiorstw założycielskich (wśród nich region świętokrzyski reprezentuje firma Dorbud S.A.). W dalszej części wystąpienia nakreślił zasady współpracy RFR przy Konfederacji i Rad regionalnych. Działania RFR przy Konfederacji Lewiatan ogniskują się wokół 4 obszarów tematycznych:

legislacja - zabieganie o prawo przyjazne przedsiębiorcom i firmom rodzinnym,

wiedza - budowanie szerokiej ekspertyzy ogólnogospodarczej i dostarczenie bieżących informacji gospodarczych,

networking - umożliwianie członkom nawiązywania relacji z decydentami i innymi firmami,

komunikacja - docieranie z informacja o środowisku biznesowym do szerokiej opinii publicznej.

 

Ważnym obszarem działań Rady jest również zaangażowanie firm rodzinnych w edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Wątek ten rozwinęli przedstawiciele firmy ABC Czepczyński z województwa wielkopolskiego. Damian Kupczyk opowiedział o realizowanej z sukcesem misji kształtowania młodych pokoleń poprzez uczenie młodzieży przedsiębiorczości. Podkreślił potrzebę zaangażowania biznesu w edukację, co wynika z faktu, że rozpoczęcie edukacji ekonomicznej rozpoczyna się dopiero na III etapie edukacji, a etapy I i II są w niej pomijane.

Brakuje materiałów dydaktycznych zarówno po stronie nauczycieli (przewodników metodologicznych) jak i po stronie uczniów oraz jakiegokolwiek wsparcia dla grona pedagogicznego w tym temacie. Odpowiedzią na te wyzwania jest promowana przez firmę ABC Czepczyński edukacja ekonomiczna najmłodszych. Pan Damian Kupczyk przedstawił założenia pilotażowego konkursu edukacyjnego, powstałego na podstawie publikacji „Świat pieniądza". Projekt pilotażowy został z powodzeniem zrealizowany w 9 szkołach w powiecie międzychodzkim.

 

W dalszej części spotkania głos zabrał również Artur Czepczyński, prezes firmy ABC Czepczyński i pomysłodawca projektu edukacyjnego. Podkreślił znaczenie Rady Firm Rodzinnych, która ma wskazywać obszary regulacyjne istotne dla zachowania rodzinnego charakteru firm, ale ma także integrować środowisko, pozwalać mu oddziaływać nie tylko lokalnie, ale także wspierać wiedzę o przedsiębiorczości i wpływać na kreatywność młodych ludzi.

 

Stałym elementem spotkań Rady są historie znanych rodzin biznesowych. Na każdym spotkaniu firmy będą miały możliwość zaprezentowania swojej działalności, przedstawienia swojego pomysłu na sukcesje, doświadczeń z nią związanych, wdrożonego modelu zarządzania. To bardzo istotny cel działania Rady jako platformy wymiany wiedzy, poznania nowych potencjalnych partnerów biznesowych i korzystania z synergii, jaką daje integracja środowiska firm rodzinnych w regionie. Bernard Rożek, z firmy Rożek Brokers Group Sp. z o.o., opowiedział historię sukcesu własnej firmy, przybliżył uczestnikom spotkania specyfikę prowadzenia działalności w swojej branży oraz omówił proces sukcesji w firmie.

 

Spotkanie zakończyło wystąpienie partnerów spotkania, ekspertów firmy Deloitte, Adama Wacławczyka, Dyrektora w zespole firm rodzinnych oraz Roberta Uhla, menadżera w zespole ds. firm rodzinnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję skorzystać z eksperckiego wsparcia, dowiedzieli się jakie działania wpływają na zachowanie trwałości rodzinnego biznesu.

 

Omówiona został Konstytucja Firm Rodzinnych, która ma charakter indywidualny i odzwierciedla potrzeby konkretnej Rodziny. Konstytucję Firmy Rodzinnej można zdefiniować, jako, co do zasady, formalny dokument bądź zestaw dokumentów o różnym stopniu prawnego związania, który opracowywany jest wspólnym wysiłkiem Rodziny i odzwierciedla jej wartości, przekonania, cele, określa zasady działania w biznesie, relacje profesjonalne i ekonomiczne pomiędzy Rodziną a Firmą. Konstytucja pozwala też na zabezpieczenie działania firmy na przyszłość, z uwzględnieniem nieprzewidywalnych wydarzeń losowych.

 

Spotkanie inauguracyjne Rady Firm Rodzinnych przy ŚZPP Lewiatan było wkładem Związku w obchody 9. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Kolejne spotkanie Rady Firm Rodzinnych ŚZPP Lewiatan zaplanowano na pierwszy kwartał 2017 r.

 

Więcej informacji:

dr Anna Kaczor Małecka

Dyrektor Biura ŚZPP Lewiatan

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 661 550 455

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY