MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Frankowcy pozywający Getin Noble Bank odnotowali kolejny sukces – sąd przyjął sprawę do rozpoznania w trybie pozwu grupowego. Z grupy 300 pozywających sędzia wydzielił trzy przypadki kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie na cel związany z działalnością gospodarczą. Bank zapowiada wnikliwą analizę uzasadnienia orzeczenia

 

W marcu 2014 r. grupa kredytobiorców, którzy w latach 2006-08 zaciągnęli zobowiązania oparte na franku szwajcarskim złożyła pozew zbiorowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Klienci Getin Banku zarzucali kredytodawcy, że stosował zawyżone kursy walut do przeliczania wartości wypłacanego kredytu na złote oraz do pobierania rat kredytowych. Sprawa dotyczy okresu, w którym nie obowiązywała jeszcze tzw. ustawa antyspreadowa, a kredytobiorcy nie mieli możliwości spłacania zobowiązania bezpośrednio w walucie.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pozew-zbiorowy-przeciwko-Getin-Noble-Bank-przyjety-do-rozpoznania-7482040.html

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY