MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Pracodawcy z Dolnego Śląska podczas spotkania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu mieli okazję poznać korzyści wynikające z zatrudniania osób przebywających w zakładach karnych. Praca osadzonych, będąca dla więźniów najlepszą formą readaptacji do życia na wolności, jest coraz częściej doceniana przez pracodawców. Na koniec zeszłego na Dolnym Śląsku roku pracowało 2462 osadzonych

 

W odpowiedzi na sygnalizowane coraz częściej trudności związane z deficytem pracowników na rynku pracy Dolnośląscy Pracodawcy - regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu zorganizowali spotkanie na temat: „Praca więźniów - remedium na rynku pracy". Dzięki spotkaniu przedsiębiorcy przekonali się o licznych korzyściach, jakie zyskują przy zatrudnianiu osadzonych. W spotkaniu uczestniczył m.in. Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk.

 

Zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, ale zatrudniany jest na podstawie skierowania. Pracodawca nie wiąże się więc z zatrudnionym osadzonym umową o pracę, ma możliwość uzyskania zwrotu w formie ryczałtu minimum 20% (a już w najbliższych miesiącach 40%) wypłacanego wynagrodzenia brutto, nie opłaca składek zdrowotnych, ani zasiłku za choroby niezwiązane z wypadkiem przy pracy. Ponadto istnieje możliwość przeszkolenia skazanych w pożądanych przez przedsiębiorcę zawodach, otrzymania dotacji oraz nieoprocentowanych pożyczek.

 

- Coraz częściej pracodawcy sygnalizują kłopoty z zatrudnieniem, oczekują wsparcia, ponieważ braki pracowników uniemożliwiają normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szansą dla pracodawców w znalezieniu kadry może okazać się zatrudnianie osób skazanych przebywających w zakładach karnych. Nie jest to rozwiązanie popularne, a pracodawcy często bezpodstawnie obawiają się przebywania takich osób na terenie ich zakładu. Rozwiązanie to może jednak przynieść pracodawcom wiele korzyści. Przedsiębiorcy nie zdają sobie z tego sprawy, nie wiedzą na jakich zasadach organizowane jest zatrudnienie osadzonych i nie znają zalet jego wdrożenia w firmie - mówi prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców,Artur Mazurkiewicz.

 

Służba Więzienna podejmuje szereg inicjatyw mających na celu zachęcenie potencjalnych pracodawców do zatrudniania osadzonych. Według OISW we Wrocławiu postrzeganie zatrudnienia w takiej perspektywie nie jest wyrazem idealistycznego podejścia, lecz świadczy o nowoczesności systemu penitencjarnego.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY