MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W III kwartale 2019 r. padł rekord liczby dokumentów zastrzeżonych w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w tym okresie baza wzrosła o ponad 45,2 tysiąca szt. To najlepszy wynik od 12 lat objętych badaniem w raporcie infoDOK. Jednocześnie liczba zablokowanych prób wyłudzeń kredytów utrzymała się na stosunkowo niskim poziomie 1,2 tys. takich przypadków, których łącznie próbowano ukraść 66,6 mln zł 

 

W okresie lipiec – wrzesień 2019 r. baza Systemu DZ wzrosła o 45.208 szt. dokumentów i zawierała łącznie ponad 1 milion 824 tysiące szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

 

Każdy kolejny tak udany kwartał z punktu widzenia wysokiej liczby zastrzeżonych dokumentów z jednoczesną niską liczbą prób wyłudzeń kredytów bardzo nas cieszy. Podkreślamy, że zastrzeżeń można dokonywać nie tylko osobiście w oddziałach banku, ale także z wykorzystaniem numeru +48 828 828 828, który do tej pory kojarzony był głównie z Systemem Zastrzegani Kart – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

 

Codziennie do międzybankowej bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafiało aż 491 dokumentów to taj, jakby przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu co 3 minuty zastrzegano jakiś skradziony lub zagubiony dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Gdyby nie System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, każdy taki dokument mógłby zostać wykorzystany np. do wyłudzenia kredytu – w tym miejscu warto podkreślić, że średnio próbuje się w Polsce ukraść w ten sposób niemal 30 tysięcy złotych.

 

 

Koniunktura bankowa – PENGAB

W październiku Index Pengab odnotował wartość 21.3 pkt, m/m jest niższy o 4.2 pkt, a r/r spadł o 4.7 pkt. Odnotowano wyraźny spadek aktywności na wszystkich monitorowanych rynkach. Kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie pogorszyły się prognozy trzymiesięczne dla rynku kredytów dla osób indywidualnych, a także kredytów dla przedsiębiorstw. Korektom uległy także prognozy sześciomiesięczne dla rynku depozytowego jak i kredytowego z wyjątkiem rynku kredytów mieszkaniowych.

Wyraźnie pogorszyła się m/m sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. W trendzie spadkowych pozostaje także prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju.

 

 

 

Związek Banków Polskich

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY