MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 7 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji administracyjnej ws. Michała Kowalczewskiego, prezesa zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję z dnia 29 września 2020 r. o nałożeniu na Michała Kowalczewskiego, prezesa Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („MDM”)

kary finansowej w wysokości 300 000 zł

 

Po przeanalizowaniu wniosku Michała Kowalczewskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy, biorąc pod uwagę materiał dowodowy i okoliczności naruszenia, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Z dokonanych ustaleń wynika, że Michał Kowalczewski jako Prezes Zarządu MDM miał pełną wiedzę o oferowaniu obligacji GetBack SA przez podmiot nieuprawniony do wykonywania czynności oferowania tj. Idea Bank SA i czynności te akceptował.

Dodatkowo, Michał Kowalczewski jako jedna z osób odpowiedzialnych za organizację schematu oferowania obligacji GetBack SA z udziałem Idea Bank SA przyczynił się do powstania naruszenia przez MDM przepisów regulujących prowadzenie działalności maklerskiej. Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanego naruszenia wynosi 1 000 000 zł

 

 

 

KNF

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY