MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W programie prac Komisji Europejskiej na najbliższy okres wskazano, że w ramach priorytetu rozwijania pogłębionego i sprawiedliwszego rynku wewnętrznego, opartego na wzmocnionej bazie przemysłowej, wdrożone zostaną unijne ramy dotyczące prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji

 

Sekurytyzacja odnosi się do transakcji, które umożliwiają – najczęściej instytucji kredytowej – refinansowanie pakietu pożyczek lub aktywów (np. kredytów hipotecznych, leasingu samochodów, kredytów konsumenckich) poprzez przekształcanie ich w papiery wartościowe. Tym samym sekurytyzacja stanowi ważny element rynków kapitałowych, niosąc ze sobą szereg korzyści zarówno dla samego rynku, jak i podmiotów ją inicjujących oraz inwestorów.

 

– Sekurytyzację należy postrzegać jako efektywny kanał służący różnicowaniu źródeł finansowania i bardziej wydajnemu podziałowi ryzyka w systemie finansowym – komentuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. – Inicjator nie musi czekać na spłatę wierzytelności, przez co może zwiększać środki przeznaczane na rozwój swojego biznesu.

Dzięki temu, dla przykładu bank, uwalnia część swojego kapitału, który może przeznaczyć na rozwój swojej akcji kredytowania gospodarki. Z kolei inwestorom sekurytyzacja zapewnia możliwość zdywersyfikowania swoich portfeli – dokonać mogą oni bowiem zakupu instrumentów finansowych, całkowicie niezależnych od wahań na rynkach giełdowych.

 

Komisja Europejska zauważa, że w porównaniu do rynków USA, rozwój europejskich rynków sekurytyzacji jest spowolniony. Aby pobudzić ich ożywienie Komisja podejmuje inicjatywę prawodawczą, składającą się z dwóch regulacji, tj. rozporządzenia o prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji (tzw. sekurytyzacji STS – z ang. Simple, Transparent and Standardised) oraz nowelizacji rozporządzenia CRR (ang. Capital Requirements Regulation).

 

Ich przyjęcie ma zapewnić rozwój rynków na bardziej zrównoważonej podstawie oraz umożliwić sprawne i skuteczne przeniesienie ryzyka na dużą liczbę inwestorów instytucjonalnych i na banki. Ma też sprawić, by sekurytyzacja mogła stanowić skuteczny mechanizm finansowania niektórych długoterminowych inwestorów i banków, jak również zapewnić ochronę inwestorów.

 

 

 

Źródło i więcej:

https://kpf.pl/proba-ozywienia-unijnego-rynku-sekurytyzacji-pakiet-regulacyjny-komisji-europejskiej/

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY