MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. był realnie wyższy o 2,8% w porównaniu z 2015 r., wobec 3,9% w 2015 (w cenach stałych roku poprzedniego)

 

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. wzrosła o 2,7% w porównaniu z 2015 r., wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r.

Wartość dodana brutto w przemyśle w 2016 r. wzrosła o 3,5% w porównaniu z 2015 r., wobec wzrostu o 6,5% w 2015 r.

Wartość dodana brutto w budownictwie w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015 spadła o 11,9%, wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 5,4%, wobec wzrostu o 3,7% w 2015 r.

Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 6,4%, wobec spadku o 3,4% w 2015 r.

W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% przy wzroście PKB również o 2,8%. W 2015 r. popyt krajowy wzrósł o 3,4% przy wzroście PKB o 3,9%.

Spożycie ogółem w 2016 r. przekroczyło poziom z 2015 r. o 3,6%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,6% (w 2015 r. odpowiednio wzrost: o 3,0% oraz o 3,2%).

 

Akumulacja brutto w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadła realnie o 0,3%, w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5% (w 2015 r. zanotowano odpowiednio wzrost o 4,9%, oraz o 6,1%). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2016 r. wyniosła 18,5%, wobec 20,1% w 2015 r.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: GUS

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY